Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 10: Xây dựng Học viện

Xây dựng học viện

Những loại lính mới và mạnh hơn có thể được nghiên cứu trong học viện. Một vài loại lính cần nhiều tài nguyên để huấn luyện và cũng có những yêu cầu nhất được trước khi có thể nghiên cứu

Nhiệm vụ:

  • Xây dựng học viện ngay

Phần thưởng của bạn:

 lumber210  clay170  iron245  getreide.gif115 

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No