Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 11: Xây dựng Lò rèn

Xây dựng một Lò rèn (lò luyện giáp)

Thợ rèn có thể giúp bạn nâng cấp trang thiết bị cho lính. Ngoài ra, thợ rèn cũng cho phép bạn nghiên cứu những loại lính mới hay công trình tạo lính mới.

Nhiệm vụ:

  • Xây dựng một thợ rèn

Phần thưởng của bạn:

 lumber500  clay400  iron700  getreide.gif400

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No