Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 13: Tăng khả năng của lính

Tăng khả năng của lính

Nâng cấp trang bị cho lính không rẽ. Tuy nhiên lính của bạn càng nhiều thì lợi ích của nó mang lại càng lớn. Vào thời điểm này bạn có sẽ được nhiều lợi ích hơn là chi phí nâng cấp.

Nhiệm vụ:

  • Nghiên cứu một đơn vị lính trong nhà thợ rèn

Phần thưởng của bạn:

 10 băng cứu thương nhỏ

 


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No