Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 14: Thực hiện 10 lần thám hiểm

10 lần thám hiểm

Tiếp tục gửi tướng đi thám hiểm. Sau khi hoàn tất 10 lần thám hiểm, bạn có thể tham gia đấu giá để trao đổi vật phẩm với người chơi khác.

Nhiệm vụ:

  • Hoàn tất 10 lần thám hiểm

Phần thưởng của bạn:

 silver500 (bạc)

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No