Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 15: Đấu giá

Đấu giá

Tới nhà đấu giá và xem thử vật dụng nào đang được đấu giá. Có thể bạn sẽ muốn bán những vật dụng mà bạn có được để lấy bạc?

Nhiệm vụ:

  • Tạo hay bắt đầu tham gia đấu giá

Phần thưởng của bạn:

 lumber280  clay120  iron220  getreide.gif110

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No