Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 01: Xây dựng mỏ sắt

Mỏ sắt

Ra lệnh xây dựng mỏ sắt! Mục tiêu của bạn là tăng khả năng khai thác tài nguyên để có thể phát triển nhanh chóng.

Nhiệm vụ:

  • Bắt đầu xây dựng mỏ sắt

Phần thưởng của bạn:

Một ngày +25% thưởng năng suất cho tất cả các tài nguyên

 


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No