Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 05: Nâng mỏ lên cấp 2

Lên cấp 2!

Tiếp tục nâng cấp năng suất khai thác tài nguyên. Nâng cấp một tiều phu, một mỏ đất sét, một mỏ sắt và một mỏ lúa lên cấp 2!

Nhiệm vụ:

  • Nâng cấp một mỏ tài nguyên ứng với mỗi loại lên cấp 2

Phần thưởng của bạn:

 lumber240  clay255  iron190  getreide.gif160

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No