Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 06: Xây Chợ

Chợ

Nếu bạn thiếu một loại tài nguyên nhất định, bạn có thể trao đổi nó với người chơi khác thông qua chợ. Để có thể xây dựng một chợ, bạn cần một nhà chính cấp cao hơn.

Nhiệm vụ:

  • Xây dựng chợ

Phần thưởng của bạn:

 lumber600 

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No