Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 10: Kho lúa cấp 3

Kho thóc cấp 3

Nâng suất khai thác càng cao, càng có nhiều khả năng tài nguyên của bạn bị vượt quá mức chứa của kho. Bạn nên nâng cấp kho lúa.

Nhiệm vụ:

  • Nâng cấp kho lúa lên cấp 3

Phần thưởng của bạn:

 lumber880  clay1020  iron590  getreide.gif320

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No