Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 01: Xem thống kê

Xem thống kê

Trong thế giới của Travian, bạn sẽ chiến đấu với hàng ngàn người chơi khác. Hãy kiểm tra thông tin thống kê để biết vị trí hiện tại của bạn trong trò chơi.

Nhiệm vụ:

  • Mở giao diện thống kê để có thể biết vị trí của bạn so với những người chơi khác

Phần thưởng của bạn:

 lumber90  clay120  iron60  getreide.gif30

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No