Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 02: Thay đổi tên ngôi làng

Thay đổi tên làng.

Một tên làng theo ý bạn là cách bạn tự đánh dấu bạn so với những người chơi khác, hãy cho người chơi khác biết rằng đế chế của bạn đang hiện diện.

Nhiệm vụ:

  • Thay đổi trên làng trên bảng tên làng

Phần thưởng của bạn:

33 điểm văn hóa với máy chủ 3x
50 điểm văn hóa với máy chủ 2x
100 điểm văn hóa với máy chủ 1x

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No