Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 03: Nhà chính cấp 3

Nhà chính cấp 3

Nhà chính cấp cao sẽ mở ra những công trình mới và tăng tốc độ xây dựng. Tốc độ xây dựng cao cũng chỉ thật sự hữu ích khi bạn có dư tài nguyên để xây dựng.

Nhiệm vụ:

  • Nâng cấp nhà chính lên cấp 3.

Phần thưởng của bạn:

 lumber170  clay100  iron130  getreide.gif70

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No