Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 04: Xây dựng Đại sứ quán

Xây dựng đại sứ quán.

Thế giới của Travian cũng rất nguy hiểm và bạn cần phải phòng vệ cho bản thân. Cách tốt nhất là hãy ở trong một liên minh. Hãy xây dựng đại sứ quán để có thể tham gia liên minh.

Nhiệm vụ:

  • Xây dựng đại sứ quán.

Phần thưởng của bạn:

 lumber215  clay145  iron195  getreide.gif50

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No