Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 05: Mở và xem Bản đồ

Mở bản đồ

Bản đồ thể hiện thế giới của Travian. Hãy kiểm tra những người hàng xóm của bạn để tìm liên minh hay nhận ra những nguy hiểm gần đó.

Nhiệm vụ:

  • Mở bản đồ trên thanh công cụ

Phần thưởng của bạn:

 lumber90  clay160  iron90  getreide.gif95

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No