Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 07: Vàng thưởng

Vàng thưởng

Trong quá trình hướng dẫn, bạn đã phải sử dụng Vàng để tăng tốc độ xây dựng công trình. Trong cửa hàng Vàng, bạn sẽ tìm ra nhiều cách thức khác để sử dụng số Vàng mà bạn có.

Nhiệm vụ:

  • Hãy xem những lợi thế mà bạn có thể có được khi dùng Vàng
  • Hoặc xem qua các gói Vàng và mua vàng

Phần thưởng của bạn:

 Gold20 (vàng)

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No