Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 12: Nâng Nhà kho lên cấp 7

Nhà kho cấp 7

Nâng cấp nhà kho để chuẩn bị tài nguyên lập làng mới. Khả năng chứa của kho hiện tại không đủ cho bạn xây dựng công trình cần thiết cũng như tạo dân khai hoang.

Nhiệm vụ:

  • Nhà kho cấp 7

Phần thưởng của bạn:

 lumber2650  clay2150  iron1810  getreide.gif1320

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No