Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 13: Báo cáo Khu vực xung quanh

Báo cáo khu vực

Báo cáo khu vực rất hữu ích trong việc cung cấp cho bạn thông tin về những gì xảy ra ở vùng lân cận.

Nhiệm vụ:

  • Mở báo cáo và đọc các báo cáo lân cận

Phần thưởng của bạn:

 lumber800  clay700  iron750  getreide.gif600

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No