Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 14: Lâu đài hoặc Cung điện 10

Lâu đài hoặc Cung điện hay Trung tâm Chỉ huy đạt cấp 10

Dân khai hoang được huấn luyện trong Lâu đài hoặc Cung điện hoặc Trung tâm Chỉ huy. Thẻ "huấn luyện" sẽ cho bạn biết cấp độ cần thiết của công trình trước khi nó sẵn sàng.

Nhiệm vụ:

  • Nâng cấp Lâu đài hay Cung điện hoặc Trung tâm Chỉ huy lên cấp 10.

Phần thưởng của bạn:

167 điểm văn hóa với máy chủ 3x
250 điểm văn hóa với máy chủ 2x
500 điểm văn hóa với máy chủ 1x

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No