Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 15: Huấn luyện 3 Dân khai hoang

Huấn luyện 3 dân khai hoang

Dân khai hoang sẽ đi theo nhóm khi mở một làng mới. Hãy bảo vệ dân khai hoang của bạn cho tới khi nó sẵn sàng để di chuyển.

Nhiệm vụ:

  • Huấn luyện 3 dân khai hoang

Phần thưởng của bạn:

 lumber1050  clay800  iron900  getreide.gif750 

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No