Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Đưa các cuộc thám hiểm về gần Tướng

Chuyển vị trí các cuộc thám hiểm sẽ sinh ra về gần làng mà Tướng trú ngụ

Khi bạn có nhiều làng ở cách xa nhau, nhưng Tướng chỉ có thể ở một làng. Các cuộc thám hiểm sinh ra ngẫu nhiên có thể ở xung quanh làng ở gần hoặc ở xa.

Để chuyển các cuộc thám hiểm sẽ xuất hiện về vị trí xung quanh làng mà Tướng đang chọn trú ngụ bạn cần lưu ý những điều sau:

  • Cuộc thám hiểm sẽ xuất hiện xung quanh Thủ đô
  • Cuộc thám hiểm sẽ xuất hiện xung quanh làng có Lâu đài Tướng
  • Cuộc thám hiểm không phụ thuộc vào làng mà Tướng đang chọn là nhà

- Đầu tiên bạn cần xây Lâu đài Tướng bên làng mới

- Tiếp theo bạn tiếp viện Tướng tới làng mới và có chọn "Thay đổi làng mà Tướng sẽ trú ngụ"

- Bạn cần đổi làng mới làm Thủ đô nếu cuộc thám hiểm vẫn xuất hiện ở làng cũ

- Nếu cuộc thám hiểm vẫn tiếp tục xuất hiện hãy phá bỏ Lâu đài Tướng ở làng cũ

- Nếu bạn cần thiết có Lâu đài Tướng ở làng cũ, hãy xóa đi và xây lại, nhưng đảm bảo Lâu đài Tướng đó không phải là chiếc Lâu đài Tướng mới xây nhất, hãy chọn xây Lâu đài Tướng ở làng mới sau cùng để cuộc thám hiểm ưu tiên xung quanh Lâu đài Tướng mới xây nhất.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No