Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Tường dã chiến (Hung-Nô)

Slave Militia

Yêu Cầu: Không

Bằng cách xây dựng Tường dã chiến, bạn có thể bảo vệ làng của mình trước những đám quân địch man rợ. Cấp độ tường càng cao thì thưởng cho lực lượng phòng thủ của bạn càng cao.

Chỉ có người Hung mới có thể xây dựng Tường dã chiến, thưởng phòng thủ cho loại tường này thấp hơn Tường đất của tộc Teuton và độ bền của nó có thể sánh với Tường thành của Tộc Roman.

 

Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Ăn lúa CP
1 50 80 40 30 - 1
2 65 105 50 40 - 1
3 80 130 65 50 - 2
4 105 170 85 65 - 2
5 135 215 110 80 - 2
6 170 275 140 105 1 3
7 220 350 175 130 1 4
8 280 450 225 170 1 4
9 360 580 290 215 1 5
10 460 740 370 275 1 6
11 590 945 470 355 1 7
12 755 1.210 605 450 1 9
13 970 1.550 775 580 1 11
14 1.240 1.980 990 740 1 13
15 1.585 2.540 1.270 950 1 15
16 2.030 3.245 1.625 1.220 2 18
17 2.595 4.150 2.080 1.560 2 22
18 3.320 5.315 2.660 2.000 2 27
19 4.250 6.805 3.400 2.550 2 32
20 5.445 8.710 4.355 3.270 2 38

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No