Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Tường đá (Ai-Cập)

Slave Militia

Yêu Cầu: Không


Bằng cách xây dựng một Tường đá, bạn có thể bảo vệ làng của mình trước những đám quân địch man rợ. Cấp độ tường càng cao thì thưởng cho lực lượng phòng thủ của bạn càng cao.

Chỉ có người Ai Cập mới có thể xây dựng Tường đá, thưởng phòng thủ cho loại tường này giống như Cọc rào của Tộc Gaul và độ bền của nó có thể sánh với Tường đất của Tộc Teuton.

Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Ăn lúa CP
1 110 160 70 60 - 1
2 140 205 90 75 - 1
3 180 335 145 125 - 2
4 230 430 190 155 - 2
5 295 550 240 200 - 2
6 380 705 310 260 1 3
7 485 900 395 330 1 4
8 620 1.155 505 420 1 4
9 795 1.475 650 540 1 5
10 1.015 1.890 830 690 1 6
11 1.300 2.420 1.065 885 1 7
12 1.660 3.100 1.360 1.135 1 9
13 2.130 3.965 1.740 1.450 1 11
14 2.725 5.075 2.230 1.855 1 13
15 3.485 6.495 2.850 2.375 1 15
16 4.460 8.315 3.650 3.040 2 18
17 5.710 10.645 4.675 3.895 2 22
18 7.310 13.625 5.980 4.985 2 27
19 9.360 17.440 7.655 6.380 2 32
20 11.980 22.325 9.800 8.165 2 38

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No