Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Trung tâm Chỉ huy (Hung Nô)

Lâu đài

Điều kiện: Nhà chính Cấp 5, Cung điệnLâu đài

Trung tâm Chỉ huy (Đại bản doanh) - có ở Fire & Sand; Path to Pandora & Codex Victoria

Trung tâm Chỉ huy bảo vệ làng khỏi những đợt xâm chiếm của kẻ địch. Bạn có thể xây dựng một Trung tâm Chỉ huy cho mỗi làng. Các đơn vị có thể tìm thấy một ngôi làng mới hoặc xâm chiếm các ngôi làng sẵn có có thể được huấn luyện ở đây.

Ngoài ra, Trung tâm Chỉ huy cung cấp thêm mỗi một ô mở rộng ở mỗi cấp 10, 15 và 20.

Bảng dưới đây cho biết lượng tài nguyên cần cho việc sinh lính:

Chi phí huấn luyện cho tộc Hung
  Lumber Clay Iron Crop Crop usage
Senator Đại thần 37200 27600 25200 27600 4
Settler Dân khai khoang 6100 4600 4800 5400 1
Dưới đây là tài nguyên cần thiết để xây dựng

Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Ăn lúa CP
1 1.600 1.250 1.050 200 1 2
2 1.950 1.525 1.280 245 1 3
3 2.380 1.860 1.565 300 1 3
4 2.905 2.270 1.905 365 1 4
5 3.545 2.770 2.325 445 1 5
6 4.325 3.380 2.840 540 1 6
7 5.275 4.120 3.460 660 1 7
8 6.435 5.030 4.225 805 1 9
9 7.850 6.135 5.155 980 1 10
10 9.580 7.485 6.285 1.195 1 12
11 11.685 9.130 7.670 1.460 2 15
12 14.260 11.140 9.355 1.780 2 18
13 17.395 13.590 11.415 2.175 2 21
14 21.225 16.580 13.925 2.655 2 26
15 25.890 20.230 16.990 3.235 2 31
16 31.590 24.680 20.730 3.950 2 37
17 38.535 30.105 25.290 4.815 2 44
18 47.015 36.730 30.855 5.875 2 53
19 57.360 44.810 37.640 7.170 2 64
20 69.975 54.670 45.925 8.745 2 77

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No