Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Công trình nước (Ai Cập)

Lâu đài

Điều kiện: Lâu đài tướng Cấp 10

Công trình nước (Trạm bơm) - có ở Fire & Sand, Path to Pandora & Codex Victoria

Công trình nước cho phép bạn điều tiết dòng chảy đến các ốc đảo của mình. Việc này không chỉ giúp ích cho cây trồng và mùa vụ, mà còn hữu dụng với các mỏ đá và mỏ khoáng sản vì nó cung cấp nước cho công nhân mỏ và vận chuyển tài nguyên.

Công trình này giúp tăng thưởng cho tất cả các ốc đảo được thôn tính. Công dụng tối đa ở cấp độ 20 của nó giúp tăng gấp đôi công dụng của các ốc đảo.

Chỉ người Ai Cập mới có thể xây dựng Công trình nước.

Dưới đây là chi phí để nâng cấp cho Công trình nước:

Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Ăn lúa CP
1 910 945 910 340 1 1
2 1190 1240 1190 445 1 2
3 1560 1620 1560 585 1 3
4 2045 2125 2045 765 1 4
5 2680 2785 2680 1000 1 5
6 3510 3645 3510 1310 1 6
7 4600 4775 4600 1720 1 7
8 6025 6255 6025 2250 1 8
9 7890 8195 7890 2950 1 9
10 10340 10735 10340 3865 1 10
11 13545 14065 13545 5060 2 12
12 17745 18425 17745 6630 2 14
13 23245 24135 23245 8685 2 16
14 30450 31620 30450 11375 2 18
15 39890 41420 39890 14905 2 20
16 52255 54265 52255 19525 2 22
17 68450 71085 68450 25575 2 24
18 89670 93120 89670 33505 2 26
19 117470 121985 117470 41890 2 28
20 153885 159805 153885 57495 2 30

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No