Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Cách xóa cookies và cache của trình duyệt web

Trong một vài tình huống, nhất là sau khi có bản cập nhật của trò chơi, các dữ liệu tạm của trình duyệt của bạn trước đó đã truy cập Travian sẽ xung đột với dữ liệu mới trực tuyến, dẫn tới một số lỗi hiển thị không mong muốn hoặc tính năng của trò chơi không thể thực hiện được.

Trong trường hợp này bạn hãy thử 1 trong 2 cách sau đây:

Cách 1: Cài một trình duyệt mới toanh, hoặc sử dụng chế độ ẩn danh của Chrome/Firefox/Opera/Edge ( còn gọi là INCOGNITO MODE hoặc INPRIVATE MODE hoặc PRIVATE WINDOW) để đăng nhập lại tài khoản của bạn và kiểm tra xem vấn đề đã được giải quyết chưa.

Cách 2:  Xóa sạch cookies và cache của trình duyệt như lúc ban đầu:

Trên PC: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del, đánh dấu chọn mục cache và mục cookies, lựa chọn thời gian là all time (mọi lúc) chứ không chỉ chọn 1 vài giờ hoặc 1 tháng, sau đó OK để thực hiện xóa bộ nhớ đệm. Đăng nhập lại tài khoản của bạn và kiểm tra vấn đề.

Trên Android: Chọn Cài đặt của trình duyệt, chọn mục Riêng tư, chọn xóa dữ liệu duyệt web, kiểm chọn Cache và Cookies để thực hiện xóa. Và đăng nhập lại tài khoản của bạn

Trên iPhone: Chọn Cài đặt của trình duyệt, chọn mục Riêng tư, chọn xóa dữ liệu duyệt web, kiểm chọn Cache và Cookies để thực hiện xóa. Và đăng nhập lại tài khoản của bạn

 

Tham khảo cách xóa bộ nhớ tạm với trình duyệt Chrome tại đây: https://support.google.com/chrome/answer/95647?&hl=vi&oco=1


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No