Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Phúc lợi liên minh và Khuyên góp từ thành viên

Mô tả ngắn gọn như sau:

Những người chơi trong liên minh có thể đóng góp (khuyên góp) tài nguyên để mở khóa các giá trị phúc lợi khác nhau cho toàn bộ người chơi trong liên minh đó. Có 4 loại phúc lợi, mỗi loại có 5 cấp độ khác nhau, mức độ phúc lợi nhận được gia tăng theo cấp độ.

 Dưới đây bạn có thể thấy tác dụng của các phúc lợi:

 • Tuyển mộ: Quân lính được huấn luyện nhanh hơn
 • Triết học: Điểm văn hóa đạt được nhiều hơn (Lễ hội ăn mừng trong Tòa thị chính không bị ảnh hưởng)
 • Luyện kim: Lực tấn công và phòng thủ của quân đội gia tăng theo cấp độ của lò luyện giáp.
 • Giao thương: Lái buôn mang được nhiều tài nguyên hơn.

Ảnh hưởng của mỗi phúc lợi phụ thuộc vào cấp độ của chúng:

Cấp Recruitement Philosophy Metallurgy Commerce
Tuyển mộ Triết học Luyện kim Giao thương
Cấp 0 0 % 0 % 0 % 0 %
Cấp 1 2 % 4 % 2 % 30 %
Cấp 2 4 % 8 % 4 % 60 %
Cấp 3 6 % 12 % 6 % 90 %
Cấp 4 8 % 16 % 8 % 120 %
Cấp 5 (tối đa) 10 % 20 % 10 % 150 %

Trên các máy chủ từ 2018 về trước Triết học chỉ thưởng 2% mỗi cấp và Giao thương chỉ thưởng 20% mỗi cấp.

Mở khóa phúc lợi:

 • Mỗi cấp độ phúc lợi khác nhau yêu cầu lượng tài nguyên để mở khóa khác nhau, cấp độ càng cao yêu cầu lượng tài nguyên càng nhiều
 • Tất cả 4 loại phúc lợi có yêu cầu, thời gian mở khóa giống nhau.
 • Mỗi khi người chơi đóng góp đủ lượng tài nguyên, thời gian cho việc mở khóa cấp độ sẽ được tính. Số lượng và thời gian phụ thuộc vào cấp độ.
 • Mỗi người chơi sẽ bị giới hạn tài nguyên đóng góp trong ngày, phụ thuộc vào cấp độ phúc lợi cao nhất trong liên minh.
 • Không quan trong loại tài nguyên mà người chơi đóng góp. Chỉ tính số lượng đóng góp, không phân biệt loại tài nguyên gì.
 • Không thể đóng góp tài nguyên khi cấp độ tiếp theo đang được mở khóa

Thời gian, giới hạn và số lượng đóng góp để mở khóa cấp độ theo như bảng bên dưới:

Cấp Thời gian nâng cấp  Yêu cầu đóng góp
Giới hạn đóng góp 
Máy chủ cũ 2018 Máy chủ 2019
1 24 giờ ( /tốc độ máy chủ) 2,400,000
1,200,000
300,000tài nguyên ( * tốc độ máy chủ)
2 48 giờ ( /tốc độ máy chủ) 19,200,000
5,600,000
400,000 tài nguyên ( * tốc độ máy chủ)
3 72 giờ ( /tốc độ máy chủ) 38,400,000
17,100,000
550,000 tài nguyên ( * tốc độ máy chủ)
4 96 giờ ( /tốc độ máy chủ) 76,800,000
51,200,000
750,000 tài nguyên ( * tốc độ máy chủ)
5 120 giờ ( /tốc độ máy chủ) 153,600,000
153,600,000
1,000,000 tài nguyên ( * tốc độ máy chủ)

Với 3 vàng bạn có thể có được 3 lần tài nguyên đóng góp, ví dụ bạ đóng góp 10000 tài nguyên, mất 3 vàng sẽ được tính thành đóng góp 30000, nhưng bạn vẫn bị giới hạn số lượng tài nguyên đóng góp trong ngày như cũ.

Chú ý quan trọng:

 • Phúc lợi tuyển mộ sẽ được nhân với các hiệu ứng của vật phẩm của tướng (mũ của lính đánh thuê,...)
 • Phúc lợi triết học chỉ tính thêm điểm văn hóa với các công trình xây dựng, mũ của tướng. Tác phẩm nghệ thuật, Lễ hội ăn mừng trong tòa thị chính và phần thưởng nhận được do làm nhiệm vụ sẽ không được tính vào phúc lợi liên minh.
 • Phúc lợi luyện kim sẽ được nhân vào cấp độ nâng cấp trong lò luyện giáp.
 • Phúc lợi giao thương sẽ được nhân với ảnh hưởng từ phòng thương mại.

Ví dụ:
Lái buôn của tộc Gau mang được 750
Phúc lợi giao thương cấp độ 3: 750*1,6=1200
Phúc lợi giao thương cấp độ 3 và phòng thương mại cấp độ 10: 750*1,6*3=3600

Mỗi khi cấp độ được mở khóa, tất cả người chơi trong liên minh sẽ nhận được phúc lợi trừ một số người chơi mới tham gia liên minh:

Mỗi khi cấp độ được mở khóa, tất cả người chơi trong liên minh sẽ nhận được phúc lợi trừ một số người chơi mới tham gia liên minh:

Cấp độ hiện tại Thời gian người chơi nhận được phúc lợi sau khi tham gia vào liên minh
Cấp 0 Ngay lập tức
Cấp 1 Ngay lập tức
Cấp 2 sau 24 giờ ( / tốc độ máy chủ)
Cấp 3 sau 48 giờ ( / tốc độ máy chủ)
Cấp 4 sau 72 giờ ( / tốc độ máy chủ)
Cấp 5 sau 96 giờ ( / tốc độ máy chủ)

Ví dụ: liên minh có phúc lợi giao thương cấp 3 ở máy chủ x3. Một người chơi tham gia liên minh sẽ nhận được phúc lợi sau 16 giờ (48/3) kể từ khi gia nhập.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No