Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Tại sao thanh toán của tôi bị từ chối?

Có 4 nguyên nhân làm cho thanh toán bị từ chối:

  • Khi có sự hoàn trả lại tiền trong tài khoản hoặc thẻ của bạn trước đây. Bạn không thể dùng phương thức này để thanh toán được nữa.
  • Bạn chỉ được phép nhập sai 3 lần thông tin.
  • Bạn chỉ được phép thanh toán một lần trong vòng 48 tiếng.
  • Một số thẻ không được chấp nhận bởi Cty thẻ tín dụng, vì vậy xin hãy thử phương thức thanh toán khác.

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No