Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

So sánh các tính năng (Mật mã chiến thắng)

Bảng dưới đây cho thấy sự khác biệt tổng quan giữa phiên bản sinh nhật hàng năm Codex Victoria và phiên bản tiêu chuẩn thông thường Travian: Legends.

Mục

Travian: Legends

Travian: Codex Victoria

General
Hướng dẫn Hiền giả trợ giúp cũ

Thay thế bằng Hệ thống trợ giúp ngữ cảnh mới

Bên cạnh đó, thám hiểm không hết hạn, tướng sẽ hồi sinh máu khi lên cấp, gói tài nguyên thám hiểm sẽ lưu trong rương

Bản đồ

Phẳng 801 x 801 (quốc tế COM)

Phẳng 401 x 401

Châu Âu 801 x 801 (quốc tế COM)

Châu Âu 401 x 401

Khu vực Không chia khu vực 87 khu vực có thể chiếm đóng
Bắt đầu nâng cao Không Làng có sẵn với mở tài nguyên cấp 5, và sẵn sàng dân khai hoang cùng điểm CP để mở mới 2 làng nữa
Điểm chiến thắng Không Một liên minh chiếm hơn 50% dân số của vùng và đã kiểm soát vùng qua thời gian đếm ngược sẽ bắt đầu được sử dụng sức mạnh cổ đại của vùng và nhận điểm chiến thắng sinh ra hàng ngày từ sản lượng của vùng đó
Tộc quân 3 bộ lạc (Gauls, Teutons, Romans) 5 bộ lạc (Gauls, Teutons, Romans, Egyptians, Huns)
Công trình Các tòa nhà giống nhau với mọi bộ lạc Mỗi bộ lạc có hình ảnh các tòa nhà riêng
Kỳ quan Không
Hợp nhất lính Không
Chuyển tiếp lính Không
Đường giao thương Có thể tạo đường giao thương giữa làng của bạn với các làng của chính bạn hoặc làng chứa Cổ vật, Kỳ quan của những người chơi khác chung liên bang. Có thể tạo đường giao thương giữa các làng của chính bạn
Phòng thương mại Tác dụng gấp đôi từ 2019 Tác dụng gấp đôi
Võ đài Tác dụng gấp đôi từ 2019 Tác dụng gấp đôi
Ô trống nâng cấp Tộc Roman có thêm 1 vị trí nâng cấp song song. Làng thuộc tộc Roman có thêm 1 vị trí nâng cấp song song.
Sức chứa của hầm ngầm & khả năng mang vác của lái buôn Mỗi tài khoản có sức chứa hầm ngầm và khả năng mang vác của lái buôn theo tộc quân của tài khoản đó. Mỗi làng trong tài khoản có sức chứa hầm ngầm và khả năng mang vác của lái buôn phụ thuộc làng đó thuộc tộc quân nào.
Kết thúc vòng đấu Khi tộc Natar hoặc người chơi có Kỳ quan đạt cấp 100 đầu tiên. Sau 180 ngày (1x) và tính điểm chiến thắng.
Công trình
Bệnh viện Không Bệnh viện giúp bạn phục hồi các quân lính bị thương trong chiến đấu.
Cổ vật
Tên Cổ vật Sức mạnh cổ đại
Loại Búa, Cung, Cỗ xe, Đôi mắt, Giáo, Bình rượu, Cánh tay, Cuốn sách, Bản thảo xây dựng Búa, Cung, Cỗ xe, Đôi mắt, Giáo, Bình rượu, Cánh tay
Chinh phục Có thể chiếm trong cuộc tấn công có mang Tướng bằng cách phá hủy Kho bạc của làng muốn chiếm khi làng đi chiếm có Kho bạc đủ lớn để chứa được cổ vật đó. Ngay khi một liên minh đã kiểm soát khu vực, tất cả thành viên trong liên minh có thể sử dụng sức mạnh cổ đại của khu vực đó nếu làng của họ có Kho bạc đủ lớn tương ứng để kích hoạt được sức mạnh cổ đại.
Hoạt hóa Tự động kích hoạt sức mạnh của Cổ vật sau 24 giờ chiếm được. Sức mạnh cổ đại của vùng cần được tự kích hoạt thủ công sau mỗi 24. Mọi thành viên trong liên minh đều có thể sử dụng
Cổ vật có tác dụng trong khoảng thời gian Cổ vật đã hoạt động sẽ kích hoạt vĩnh viễn cho tới khi bị cướp mất. Sức mạnh cổ đại của vùng cần được tự kích hoạt thủ công sau mỗi 24. Mọi thành viên trong liên minh đều có thể sử dụng. Cùng một sức mạnh cổ đại, có thể kích hoạt 1 lần trên mỗi thành viên với cổ vật có tác dụng tài khoản, và 1 lần trên mỗi làng thành viên với cổ vật có tác dụng chỉ làng.
Giới hạn khi sử dụng Cổ vật Chỉ có thể chinh phục tối đa 3 Cổ vật trong đó tối đa chỉ 1 Cổ vật loại Vàng hoặc Bạc. Có thể có hơn 3 Cổ vật bằng cách chiếm làng đã có sẵn cổ vật

Chỉ 3 cổ vật chiếm lâu nhất sẽ hoạt động trong đó tối đa chỉ 1 cổ vật Vàng hoặc Bạc hoạt động. Nếu có 2 cổ vật Vàng/Bạc thì 1 cổ vật Vàng/Bạc cũ hơn sẽ hoạt động và cái mới hơn không hoạt động, khi đó Cổ vật Đồng chiếm lâu thứ 4 sẽ hoạt động trong tổng số tối đa 3 cổ vật hoạt động trên tài khoản

Ngoại lệ: bạn có thể dùng Tướng để chinh phục hơn 3 cổ vật giữa các làng của chính bạn mà không cần chiếm làng.
Khi một linh minh chiếm hơn 50% dân số của 1 vùng đã mở khóa, sẽ cần 24 giờ bảo vệ vùng đó để kiểm soát vùng. Ngay khi đã kiểm soát vùng, mọi thành viên trong liên minh đều có thể sử dụng sức mạnh cổ đại nếu có kho Bạc tương ứng cấp 10 (cho cổ vật nhỏ) và Cấp 20 (cho cổ vật lớn)

Giới hạn: mỗi làng chỉ có thể kích hoạt 1 sức mạnh cổ đại, và mỗi tài khoản chỉ có thể kích hoạt tối đa 1 sức mạnh cổ đại từ khu vực lớn chứa cố vật lớn có ảnh hưởng tới tất cả các ngôi làng trên tài khoản. Do đó một ngôi làng có thể bị ảnh hưởng tối đa bởi sức mạnh của 2 Cổ vật trong đó Cổ vật Đồng sẽ lấn át Cổ vật Vàng/Bạc
Xâm chiếm
Làng Khi bạn chinh phục một ngôi làng thuộc tài khoản của một bộ lạc khác, ngôi làng sẽ thay đổi bộ lạc thành bộ lạc của tài khoản của bạn. Tất cả các tòa nhà đặc thù của bộ lạc biến mất. Khi chinh phục một ngôi làng thuộc về một bộ lạc khác, ngôi làng vẫn thuộc về bộ lạc trước đó mà không thay đổi bộ lạc. Các tòa nhà dành riêng cho bộ lạc được giữ lại, trừ khi chúng bị phá hủy trong khi bị chinh phục. Tài khoản và Tướng của bạn sẽ giữ nguyên bộ lạc bạn đã chọn trong quá trình đăng ký tài khoản lúc ban đầu.
Natar Khi chinh phục một ngôi làng Natar, ngôi làng sẽ thuộc về tài khoản của bạn với bộ lạc tương ứng. Khi chinh phục một ngôi làng Natar, ngôi làng sẽ thuộc về bộ lạc của huấn luyện thủ lĩnh/nguyên lão.
Khai hoang
Địa điểm Không giới hạn, mọi ô đất chưa bị chiếm đóng trên bản đồ Chỉ có thể mở làng mới ở các khu vực lân cận với khu vực đã mở khóa khi đạt dân số vùng từ 4000 trở lên. Có vài khu vực luôn có thể khai hoang như khu vực đã mở khóa sẵn lúc ban đầu hoặc khu vực chưa mở khóa nhưng bạn có làng 1 tại đó.
Làng Khi khai hoang làng mới, ngôi làng mới sẽ luôn có tộc quân giống như tộc quân ban đầu của tài khoản Ngôi làng mới được khai hoang sẽ có tộc quân giống như tộc quân của làng đã huấn luyện dân khai hoang và đưa đi tìm làng mới đó
Thám hiểm và vật phẩm của Tướng
Vật phẩm Tướng Trang bị các vật phẩm tay phải của tộc khác sẽ không có tác dụng với quân lính của bạn. Trang bị các vật phẩm tay phải của tộc khác sẽ chỉ có tác dụng với quân lính cùng tộc với kiểu vật phẩm đã trang bị có trong làng của bạn.
Vật phẩm khi thám hiểm được Tướng sẽ chỉ thám hiểm được đúng món đồ dùng cho tộc quân của bạn. Tướng sẽ chỉ thám hiểm được đúng món đồ dùng cho tộc quân của bạn.
Lính khi thám hiểm được Tướng sẽ chỉ thám hiểm được quân lính thuộc tộc quân của bạn. Tướng có thể thám hiểm được quân lính thuộc tộc khác phụ thuộc vào tộc của làng đã gửi Tướng đi.
Chuẩn thương Chuẩn thương ảnh hưởng tới tốc độ di chuyển quân lính giữa các làng cùng liên minh. Chuẩn thương ảnh hưởng tới tốc độ di chuyển quân lính giữa các làng cùng liên bang.
Hệ thống liên bang các liên minh
Quy mô Mỗi liên minh có thể tham gia vào 3 liên bang khác nhau (với các máy chủ khởi động trước ngày 15.8.2019) Mỗi liên minh chỉ có thể tham gia vào 1 liên bang trong hệ thống liên bang bao gồm tối đa 4 liên minh thành viên
Tiếp viện Có thể tiếp viện cho bất kỳ người chơi nào khác. Chỉ có thể tiếp viện lính cho làng của chính mình hoặc làng của người chơi khác cùng chung liên minh hoặc liên bang.
Gửi tài nguyên Có thể gửi tài nguyên cho bất kỳ người chơi nào khác. Chỉ có thể gửi tài nguyên cho làng của chính mình hoặc làng của người chơi khác cùng chung liên minh hoặc liên bang. Các buôn bán tài nguyên trong chợ không bị giới hạn bởi liên bang.

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No