Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Bệnh viện

Roman hospitalYêu cầu: Học viện cấp 15, Nhà chính cấp 10. Chỉ có trên phiên bản Codex Victoria.

Bệnh viện cho phép điều trị các binh sĩ bị thương để họ có thể trở thành một phần của quân đội. Điều này cho phép xây dựng lại tổn thất nhanh hơn sau các trận chiến lớn. Tuy nhiên, nó không rẻ hơn, chi phí cũng giống như đào tạo các đơn vị mới, chỉ có tốc độ chữa thương là nhanh gấp đôi tốc độ huấn luyện lính mới.

Lính bị thương (bệnh binh) là gì?

  • Khi các quân lính từ một ngôi làng có bệnh viện tham gia trận chiến, 40% tổn thất quân số sẽ là bệnh binh trở về làng.
  • Điều này hoạt động trong tất cả các trận chiến, cho dù đó là đi tấn công, phòng thủ hoặc đang tiếp viện cho một trận chiến khác.
  • Sử dụng băng cứu thương (của Tướng)  sẽ không ảnh hưởng đến điều này. Ví dụ: nếu quân đội có 100 lính tổn thất và Tướng mang theo 33 băng, 33 đơn vị sẽ được phục hồi từ băng cứu thương trong khi đó sẽ vẫn có 40 bệnh binh trở về bệnh viện.
  • Xe công thành, máy bắn đá, dân khai hoang và thủ lĩnh không thể bị thương trở về. Tướng đồng thời không bị ảnh hưởng từ bệnh viện.
  • Quân lính bị giết trong khi trốn thoát khỏi hố bẫy không thể trở thành bệnh binh.
  • Chỉ những quân lính từ một ngôi làng có xây bệnh viện tại thời điểm chiến đấu mới có thể bị thương và trở về nhà như một bệnh binh. Nếu lính từ làng không xây bệnh viện sẽ bị chết mà không có bệnh binh nào trở về làng. Nếu bệnh viện bị phá trong cùng trận chiến thì cũng không có bệnh binh nào được hình thành.
  • Bệnh binh không thể tham gia đánh nhau nếu chưa chữa thương, và chúng cũng không tiêu thụ lúa.

Chữa trị cho lính bị thương như thế nào?

Bệnh viện có một hàng chờ chữa bệnh, hoạt động theo cách tương tự như  xếp hàng đợi huấn luyện trong trại lính hoặc chuồng ngựa. Chữa lành một bệnh binh tốn chi phí giống như đào tạo mới loại quân lính đó. Thời gian để chữa lành tùy thuộc vào cấp công trình của bệnh viện và nhanh gấp đôi thời gian huấn luyện binh lính mới ở trại lính và chuồng ngựa có cấp tương tự. Ví dụ, bệnh viện cấp 5 chữa lành các đơn vị nhanh hơn gấp đôi so với trại lính hoặc chuồng ngựa cấp 5 khi huấn lính loại lính đó mới từ đầu. Tuy nhiên, bệnh viện không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ phần thưởng nào đối với thời gian đào tạo (như mũ của Tướng, cổ vật hoặc phần thưởng liên minh). Cả bộ binh và kỵ binh đều được chữa lành bằng cách sử dụng cùng một hàng đợi.

Bệnh binh sẽ sao nếu không được chữa thương?

10% trong số bệnh binh sẽ chết mỗi ngày. Ngay khi bạn thêm bất kỳ bệnh binh nào vào hàng chờ đợi chữa bệnh, nó không thể chết nữa.

Ví dụ: trại lính cấp 20 huấn luyện mới Cai ngục tro tàn mất 80 giây, Bệnh viện cấp 20 chữa trị bệnh binh Cai ngục tro tàn chỉ mất 40 giây.

Chi phí và thời gian nâng cấp Bệnh viện tới cấp 20
Cấp Lumber Clay
Iron Crop
Population (crop consumption) Construction time
Culture Points
1 320 280 420 360 4 00:50:00 5
2 410 360 540 460 2 01:03:00 6
3 525 460 690 590 2 01:18:05 7
4 670 585 880 755 2 01:35:34 8
5 860 750 1 125 965 2 01:55:52 10
6 1 100 960 1 445 1 235 3 02:19:24 12
7 1 405 1 230 1 845 1 585 3 02:46:42 14
8 1 800 1 575 2 365 2 025 3 03:18:23 17
9 2 305 2 020 3 025 2 595 3 03:55:07 21
10 2 950 2 585 3 875 3 320 3 04:37:44 25
11 3 780 3 305 4 960 4 250 3 05:27:11 30
12 4 835 4 230 6 345 5 440 3 06:24:32 36
13 6 190 5 415 8 125 6 965 3 07:31:03 43
14 7 925 6 930 10 400 8 915 3 08:48:13 51
15 10 140 8 875 13 310 11 410 3 10:17:44 62
16 12 980 11 360 17 035 14 605 4 12:01:34 74
17 16 615 14 540 21 810 18 690 4 14:02:02 89
18 21 270 18 610 27 915 23 925 4 16:21:45 106
19 27 225 23 820 35 730 30 625 4 19:03:50 128
20 34 845 30 490 45 735 39 200 4 22:11:51 153

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No