Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Thao tác khi tài khoản bị vô hiệu hóa

Bạn có thể nhận thấy tài khoản bị khóa vì lý do vi phạm luật chơi ở ô thông tin bên tay trái giao diện trò chơi

- Tài khoản bị khóa sẽ không thể thực hiện các hành động phát triển và điều khiển, ngoại trừ việc liên hệ với đội thanh tra hoặc nhắn tin qua lại với những người chơi khác

- Nếu bạn có một hình phạt tự động đã được đề nghị, bạn có thể mở nó bằng cách mở bản đồ, hoặc nâng cấp một công trình, hoặc huấn luyện một quân lính,..

- Nếu bạn có một hình phạt tự động và chấp nhận đồng ý với nội dung đưa ra, bạn sẽ có thể tự mở khóa tài khoản mà không cần liên hệ đội thanh tra

- Bạn cũng có thể không chấp nhận hình phạt tự động trong vòng 48 giờ, và thực hiện việc liên hệ với Support (Hỗ trợ viên) để khiếu nại về hình phạt

- Nếu bạn không có một hình phạt tự động, bạn sẽ chỉ còn cách vào Trung tâm trợ giúp để viết thư liên hệ với Hỗ trợ viên (Support/Multihunter) để khiếu nại về hình phạt hoặc đề nghị mở khóa tài khoản một cách thủ công


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No