Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Đại sứ quán

Embassy

Yêu cầu: Nhà chính cấp 1, Travian version nhỏ nhất: 2.5

Đại sứ quán là nơi bạn thiết lập các quan hệ ngoại giao. Ở cấp 1 bạn có thể gia nhập liên minh, từ cấp 3 trở lên bạn có thể tự tạo liên minh. Tại đây, bạn cũng có thể quản lý việc đóng góp phúc lợi cho liên minh và xem các cấp phúc lợi đang có được.

Không còn yêu cầu cấp đại sứ quán cho các liên minh. Tất cả các liên minh có thể có tới 60 người chơi bất kể đại sứ quán cấp mấy.

Mức độ các thuộc tính phụ thuộc (như phí xây dựng, điểm văn hóa,…) có thể tìm thấy ở đây.

Bảng chi tiết cho việc xây dưng có thể đọc đây đối với máy chủ tốc độ bình thườngđây đối với máy chủ tốc độ x3.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No