Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Liên hệ với hỗ trợ viên qua Trung tâm trợ giúp

Khi cần thiết liên hệ với đội ngũ hỗ trợ (hay thường gọi là Support và Multihunter):

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản game trên máy chủ bạn đang chơi trước
Bước 2: Vào mục gửi tin nhắn mới trong game
Bước 3: Nhấp vào link hình dấu hỏi (?) ở cuối danh sách người nhận thư
Bước 4: Hệ thống sẽ tự động chuyển sang trung tâm trợ giúp ở một thẻ mới
Bước 5: Viết thư trong trung tâm trợ giúp khách hàng để gửi tới Support
Bước 6: Bạn sẽ nhận tin nhắn trong game thông báo khi nào thư được trả lời trong trung tâm trợ giúp


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No