Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Bè cánh - Phe phái trong phiên bản Đế chế Bóng đêm

Shadow Empires giới thiệu một khái niệm mới đến với trò chơi - các phe phái. Trong quá trình đăng ký sau khi chọn bộ tộc, bạn có thể chọn phe của mình. Có 5 phe phái (bè cánh). Mỗi phe ở một khu khác nhau trên bản đồ đề bạn chọn lựa lúc đăng ký tài khoản:

Đế chế – ở khu trung tâm Triều đại – ở đông nam
Empire Dynasty
Phiến quân – ở tây bắc Du mục – ở phía đông
Rebels Horde
Đạo tặc – ở phía bắc
Marauders

Ban đầu, những người chơi mới của một phe cụ thể sẽ bắt đầu trong cùng một khu vực. Sau khi người chơi mới đã định cư đầy khu vực ban đầu, những người chơi mới hơn sẽ bắt đầu xuất hiện ở một khu vực khác gần đó, và tiếp tục như thế v.v.v. Nó không phụ thuộc vào phần tư hoặc khoảng cách từ trung tâm bản đồ nữa.

Vùng

Các phe phái không chỉ xác định vị trí xuất phát của người chơi mà còn giới thiệu một cấp độ hợp tác mới cao hơn giữa những người chơi với nhau.

Các vùng giờ bị chinh phục bởi các phe phái, không phải bởi các liên minh riêng lẻ. Cả phe phái và liên minh đã góp sức chinh phục các vùng đều đạt được điểm chiến thắng. Tuy nhiên, chỉ có một liên minh duy nhất có thể nhận được sức mạnh cổ đại của vùng. Xem bài viết về vùng và sức mạnh cổ đại để biết rõ hơn.

Người chơi và liên minh bên trong mỗi phe phái

Người chơi chọn phe của mình khi bắt đầu trò chơi và không thể thay đổi lựa chọn này.
Một liên minh sẽ thuộc về phe của người chơi mà đã tạo ra liên minh đó. Nó cũng không thể thay đổi sau này.
Tuy nhiên, người chơi có thể tự do tham gia bất kỳ liên minh nào họ muốn. Vì vậy, ngay cả khi bạn bắt đầu trò chơi cho phe Phiến quân, bạn có thể tham gia một liên minh thuộc về phe Du mục hoặc bất kỳ phe nào khác.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No