Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Trung tâm trợ giúp người chơi

Liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng bằng ngôn ngữ tiếng Việt tại:

https://support.travian.com/vi/support/home

(chọn tiếng Việt trong danh sách ngôn ngữ hỗ trợ ở góc trên bên phải giao diện)


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No