Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Một số quy tắc thực thi tự động

Hệ thống/Luật game tự động thực thi:

1. Hệ thống bảo vệ chống chuyển tài nguyên tự động: 

Để chống lại hoạt động đẩy tài nguyên (=chuyển quá nhiều tài nguyên thông qua cướp bóc và gửi lái buôn), là 1 phần trong luật chúng tôi phát triển dưới đây là để mô tả hệ thống bảo vệ đẩy tự động.

Sự hạn chế số tài nguyên mà 1 người chơi có thể chuyển đến 1 người khác bây giờ đã được mã hóa rất chắc chắn. Do đó, nó đã không thể làm cho bạn bị cấm (banned) bỏi việc gửi quá nhiều tài nguyên: hệ thống sẽ đơn giản là không cho phép bạn làm điều này.

Những hạn chế này là phức tạp và đã được liên kết đến sự tương quan giữa các tài khoản trong vấn đề đang được bàn đến này.

Các kiểu kết nối khác nhau đó là:

Kiểu 1: Các người chơi không là những Người Trông Nom (sitter) và không sử dụng chung 1 máy tính hoặc cùng mạng (IP)

Kiểu 2: Các người chơi đã từng là Người Trông Nom gần đây hoặc sử dụng chung cùng 1 mạng (IP)

Kiểu 3: Các người chơi vẫn đang là Người Trông Nom thường xuyên hoặc sử dụng cùng 1 máy tính.

Ngoài ra, 6 chuyên mục chuyển tải sau cũng tồn tại:

 • Tài nguyên được chuyển đến 1 người chơi lớn hơn
 • Tài nguyên được chuyển đến 1 người chơi nhỏ hơn
 • Tài nguyên được chuyển đến 1 người chơi lớn hơn để nuôi quân của chính người tiếp viện tài nguyên
 • Tài nguyên được chuyển đến 1 người chơi nhỏ hơn để nuôi quân của chính người tiếp viện tài nguyên
 • Cướp bóc 1 người chơi lớn hơn
 • Cướp bóc 1 người chơi nhỏ hơn

Năng suất mỗi giờ:

Tất cả sự hạn chế này dựa vào năng suất mỗi giờ của bạn. Năng suất tài nguyên trong 1 giờ được tính bằng cách tổng hợp năng suất của gỗ, đất sét, sắt và lúa (riêng với lúa, tất cả năng suất lúa trừ đi số cư dân trong tài khoản của bạn) sẽ cho ra 1 con số hoàn chỉnh cho tài khoản của bạn. Hơn nữa, trung bình số lượng cướp bóc thực (cướp bóc thu được trừ cho tài nguyên mất đi vì bị cướp bóc) trong 1 giờ là được cộng vào cho năng suất của mỗi 1 giờ của 1 tài khoản.

Sự kết hợp có thể của các loại tài nguyên:

Nếu tài nguyên được chuyển đi đã được giới hạn cho lúa (ví dụ như lúa dành cho quân tiếp viện ăn hoặc hỗ trợ lúa cho các vật phẩm của làng), thì tài nguyên chuyển đi mà bao gồm những loại khác ngoài lúa là có thể sẽ không thực hiện được. Vì vậy, bạn nên để ý đến sự kết hợp này của tài nguyên mà cố gắng gửi đi.

Gửi tài nguyên trước:

Trong 1 vài trường hợp, nó được phép gửi tài nguyên trước trong 1 vài ngày. Ví dụ như nếu bạn được phép gửi đi trước 7 ngày, bạn có thể gửi tổng số tài nguyên bằng năng suất 1 giờ từ thứ 2 đến chủ nhật, tất cả gửi trong 1 lần.

Quy tắc của kiểu liên hệ thứ 1:

 • §1: Có thể gửi 2 giờ năng suất đến 1 người chơi lớn hơn (gửi trước 7 ngày) nhưng sẽ không thể nếu tài khoản của bạn hiện thời có số dân nhỏ hơn 40.
 • §2:Có thể gửi 3 giờ năng suất đến 1 người chơi nhỏ hơn (gửi trước 7 ngày), nhưng cũng sẽ không thể nếu tài khoản của bạn có số dân nhỏ hơn 40.
 • §3:Có thể gửi 150% lúa mà quân tiếp viện cho người chơi khác sẽ tiêu thụ (gửi trước 100% cho 24 giờ)
 • §4: Có thể gửi 300% lúa mà quân tiếp viện cho người chơi khác sẽ tiêu thụ (gửi trước 100% cho 24 giờ)
 • §5: Có thể cướp bóc người chơi lớn hơn không giới hạn (khi trong cùng 1 liên minh §2 trong khoản mục này được áp dụng)
 • §6: Có thể cướp bóc người chơi nhỏ hơn không giới hạn (khi trong cùng 1 liên minh §1 trong khoản mục này được áp dụng)

Quy tắc của kiểu liên hệ thứ 2:

 • §1: Có thể gửi 1 giờ năng suất đến 1 người chơi lớn hơn (gửi trước 3 ngày), nhưng sẽ không thể nếu số dân của tài khoản bạn nhỏ hơn 40.
 • §2: Có thể gửi 2 giờ năng suất đến 1 người chơi nhỏ hơn (gửi trước 3 ngày), nhưng sẽ không thể nếu số dân của tài khoản bạn nhỏ hơn 40.
 • §3: Có thể gửi 125% lượng lúa mà quân tiếp viên cho 1 người chơi khác sẽ tiêu thụ (gửi trước 100% cho 12 giờ)
 • §4: Có thể gửi 150% lượng lúa mà quân tiếp viện cho 1 người chơi khác sẽ tiêu thụ (gửi trước 100% cho 12 giờ)
 • §5: Có thể cướp bóc người chơi lớn hơn không giới hạn (khi trong cùng 1 liên minh, §2 trong khoản mục này được áp dụng)
 • §6: Cướp bóc có giới hạn 1 người chơi nhỏ hơn bằng cách của §1 trong mục này

Quy tắc của kiểu liên hệ thứ 3:

 • §1: Không thể gửi bất kỳ tài nguyên nào đến người chơi lớn hơn, người chơi lớn hơn cần phải gửi trước.
 • §2: Có thể gửi 2 giờ năng suất đến người chơi nhỏ hơn (gửi trước 1 ngày), nhưng sẽ không thể nếu tài khoản của bạn có số dân nhỏ hơn 40
 • §3: Có thể gửi 100% lúa mà quân đội tiếp viện đến 1 làng khác sẽ tiêu thụ (gửi trước 100% cho 6 giờ nếu bạn chỉ chuyển lúa)
 • §4: Có thể gửi 100% lúa mà quân đội tiếp viện đến 1 làng khác sẽ tiêu thụ (gửi trước 100% cho 12 giờ nếu bạn chỉ chuyển lúa)
 • §5: Có thể cướp bóc giới hạn như §2 trong khoản mục này đối với người chơi lớn hơn
 • §6: Có thể cướp bóc giới hạn như §1 trong khoản mục này đối với người chơi nhỏ hơn
 • §7: Không thể cướp bóc làng mà đã gửi tài nguyên trong 6 giờ sau cùng nhất bởi người chơi mà bạn đã liên hệ bằng kiểu thứ 3

Ngoại lệ:

 • Làng xây Kỳ quan có thể cung cấp không giới hạn.
 • Làng xây Kỳ quan có thể tấn công và tiếp viện không giới hạn.
 • Làng có vật phẩm (Đồ Tạo Tác) có thể hỗ trợ lúa không giới hạn
 • Giao dịch trong chợ: Nếu sự cân bằng thương mại (không cướp bóc và viện trợ tài nguyên) ở giới hạn 20% chênh lệch cho 1 giao dịch là luôn luôn có thể.

2 Hệ thống bảo vệ hạn chế xâm chiếm:

Các sự hạn chế việc chinh phục cũng đã được mã hóa vững chắc. Những sự hạn chế này tuy không phức tạp, nhưng cũng đã được liên kết đến sự tương quan giữa các tài khoản trong vấn đề đang được bàn đến này.

Các kiểu liên kết khác nhau đó là:

 • Kiểu 1: người chơi không là những Người Trông Nom và không sử dụng chung 1 máy tính hoặc cùng 1 mạng (IP)
 • Kiểu 2: Các người chơi đã từng là Người Trông Nom gần đây hoặc sử dụng chung cùng 1 mạng (IP)
 • Kiểu 3: Các người chơi vẫn đang là Người Trông Nom thường xuyên hoặc sử dụng cùng 1 máy tính.

Quy tắc của kiểu liên kết thứ 1:

 • Có thể chinh phục làng khi cả 2 người chơi không cùng 1 liên minh hoặc liên bang  trong vòng 2 ngày qua VÀ cả 2 người đang không thuộc những liên minh có hiệp ước hòa bình.

Quy tắc của kiểu kết nối thứ 2:

 • Có thể chinh phục làng khi Người Trông Nom đã không được kích hoạt trong vòng 14 ngày VÀ cả 2 người chơi không cùng 1 liên minh hoặc liên bang  trong vòng 2 ngày qua VÀ cả 2 người đang không thuộc những liên minh có hiệp ước hòa bình.

Quy tắc của kiểu liên kết thứ 3:

 • Không thể chinh phục làng của nhau

Ngoại lệ:

 • Làng xây Kỳ Quan có thể luôn luôn bị chinh phục miễn là nó không phải là ngôi làng cuối cùng của người phòng thủ
 • Làng chứa Cổ vật (Đồ Tạo Tác) có thể luôn bị chinh phục miễn nó không phải là làng cuối cùng hoặc là làng thủ đô của người phòng thủ.

3. Hệ thống dò tìm Bot

Những điều tốt đẹp đến với những ai đang chờ đợi

Rất nhiều người trong số các bạn đã tức giận vì những chương trình và những đoạn mã gian lận ngày càng được sử dụng nhiều trong Travian.

Những điều đó có nghĩa gì đối với bạn?

Đối với những người chơi công bằng, trung thực thì không có gì thay đổi cả, ngoại trừ sự công bằng bây giờ được trả lại tất cả. Mặt khác, người chơi Travian với hệ thống dò tìm chương trình hoặc những đoạn mã gian lận sẽ nhận được những Captchas (là những hình ảnh ngẫu nhiên hiển thị những ký tự mà người dùng phải nhập vào máy theo giá trị trên hình ảnh đã ghi, để kiểm tra sự hồi đáp đó là của người dùng chứ không là của máy tự động), sau khi tài khoản đã được kiểm tra là phản ứng Đúng (True) với việc đã sử chương trình hoặc mã gian lận (cheat code).

Xin lưu ý rằng: không phải tất cả các tài khoản trên 1 máy chủ sẽ được kiểm tra cùng 1 lúc. Hệ thống dò tìm sẽ kiểm tra các tài khoản trên tất cả các máy chủ dựa trên cơ sở ngẫu nhiên. Điều này cũng có nghĩa là: có thể 1 chương trình hoặc 1 mã gian lận sẽ sử dụng trong 1 khoảng thời gian nào đó mà không có vấn đề gì cả; nhưng sẽ chẳng lâu đâu, tài khoản của anh ta sẽ bị kiểm tra, và sự rắc rối sẽ bắt đầu đây…

Hệ thống dò tìm là hoàn toàn tự động. Hoạt động 24/7 và cung cấp không suy luận để chắc chắn sự phát hiện là xác thực.

 Những người dùng bị hệ thống dò tìm bắt, sẽ không chỉ nhận được Captchas, mà cũng sẽ phải nhận được 1 hình phạt tức thì. Nó sẽ trở nên khó khăn hơn so với một người sử dụng thường xuyên bị hệ thống bắt giử.

Chúng tôi đang thay đổi và cải thiện hệ thống này của chúng tôi. Trong mọi lúc, chúng tôi sẽ đi trước 1 bước so với các lập trình viên tạo ra bot gian lận, ngay cả khi họ cố gắng để thay đổi chúng. Điều này cũng có nghĩa là, những người chơi gian lận, sẽ chỉ có thể có 1 lợi thế trong 1 giai đoạn rất ngắn mà thôi.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No