Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chiếm làng giữ nguyên bộ tộc

Hệ thống chinh phục

Bạn chỉ có thể chơi một tài khoản mỗi vòng chơi trong Travian, nhưng chúng tôi vẫn muốn bạn có thể thấy toàn bộ tác phẩm nghệ thuật mới tuyệt đẹp này. Đội ngũ Thiết kế Trò chơi vì thế đã quyết định thay đổi cơ chế chinh phục cơ bản và khiến chúng trở nên thú vị hơn.

Khi bạn chinh phục làng của một bộ tộc khác trong Travian: Path to Pandora, làng đó sẽ không thay đổi loại bộ tộc, trừ tộc Natar (xem bên dưới). Hãy xem cách hoạt động của cơ chế này với một ví dụ bằng hình ảnh.Như bạn có thể thấy, nếu bạn có một tài khoản Người Hung và chinh phục một làng Người Gaul, và nếu bên phòng thủ xây một Hố bẫy, bạn sẽ thấy chúng trong làng đó (công trình duy nhất sẽ không được giữ lại là các bức Tường, giống như trong Travian: Legends). Còn gì khác không?

  • Bạn sẽ không thể xây dựng công trình cụ thể cho tộc Hung trong làng này, bởi vì làng này thuộc về tộc Gaul.
  • Bạn sẽ có thể huấn luyện quân, tù trưởng và dân khai hoang Gaul.
  • Nếu bạn điều dân khai hoang của mình từ làng đó đi khai hoang một vùng mới, thì làng mới sẽ cũng là người Gaul.
  • Nếu bạn cử tù trưởng của mình từ làng đó đi chinh phục một làng khác, thì làng bị chinh phục sẽ không đổi bộ tộc.
  • Nếu bạn cử tù trưởng của mình từ làng đó đi chinh phục một làng Natar, thì làng Natar bị chinh phục sẽ đổi thành tộc Gaul.

Tướng thì sao?

  • Tướng của bạn sẽ luôn thuộc về bộ tộc của tài khoản, vì thế trong trường hợp này ông sẽ luôn là một người Hung.
  • Nếu bạn gửi tướng đến làng Gaul mà bạn đã chinh phục và biến nó thành ngôi nhà mới của mình, phần thưởng tướng của bạn sẽ ảnh hưởng lên quân đội Gaul nếu gửi chúng đi tiếp viện, cướp bóc hoặc tấn công. Ngoài ra, nếu tướng mặc vật phẩm quân đội Gaul, những vật này cũng sẽ ảnh hưởng lên quân đội.
  • Nếu làng trú ngụ của tướng người Hung là một làng Gaul, thì tướng có thể thấy quân đội Gaul khi họ được gửi đi thám hiểm.
  • Bởi vì tướng thuộc về tài khoản người Hung và sẽ luôn là một tướng người Hung, nên ông sẽ chỉ thấy vũ khí người Hung trên các chuyến thám hiểm.

Quân đội thì sao?

  • Quân đội từ các bộ tộc khác nhau thuộc cùng tài khoản sẽ KHÔNG THỂ được hợp nhất quân đội.

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No