Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Thời đại xâm lăng - Tháp canh

Yêu cầu: mọi loại tường thành, chỉ có thể xây dựng trên các thành phố

Tháp canh là một cải tiến của các bức tường. Chúng cung cấp một phần thưởng cho khả năng Binh trường có thể nhìn thấy các loại đơn vị quân của kẻ thù đang đến. Chúng chỉ có thể được xây dựng trong các thành phố.

Tháp canh không phải là công trình riêng biệt, chúng là sự cải tiến của các bức tường. Mặc dù các tháp canh không thể bị nhắm mục tiêu trực tiếp bởi xe công thành hoặc máy bắn đá của đối phương, nhưng nếu các bức tường bị phá hủy, các tháp canh cũng bị phá hủy theo.

Bạn có thể nâng cấp tháp canh lên đến cấp 20, bất kể cấp độ của tường thành.

Mỗi cấp độ của tháp canh cải thiện phần thưởng Binh trường lên 3. Ví dụ: nếu Binh trường ở cấp 20, nó cho phép bạn xem các loại đơn vị của bất kỳ đội quân tấn công nào có ít hơn 20 đơn vị. Mỗi cấp độ của tháp canh tăng số lượng này lên 3. Vì vậy, các tháp canh ở cấp độ 20 cùng với Binh trường ở cấp độ 20 cho phép bạn nhìn thấy các loại quân lính của bất kỳ đội quân tấn công nào dưới 20 + 20 * 3 = 80 lính.

Tháp canh cũng làm tăng dân số của thành phố, mà không làm tăng tiêu thụ lúa của nó, không giống như các tòa nhà thông thường.

Chi phí để xây dựng tháp canh

Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Thưởng
1 240 110 275 100 3
2 305 140 350 130 6
3 395 180 450 165 9
4 505 230 575 210 12
5 645 295 740 270 15
6 825 380 945 345 18
7 1055 485 1210 440 21
8 1350 620 1550 565 24
9 1730 795 1980 720 27
10 2215 1015 2535 920 30
11 2835 1300 3245 1180 33
12 3625 1660 4155 1510 36
13 4640 2130 5320 1935 39
14 5940 2725 6810 2475 42
15 7605 3485 8715 3170 45
16 9735 4460 11155 4055 48
17 12460 5710 14280 5190 51
18 15950 7310 18275 6645 54
19 20415 9360 23395 8505 57
20 26135 11980 29945 10890 60

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No