Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Kho bạc

Treasury

Điều kiện: Nhà chính cấp 10, Kỳ quan có thể không tồn tại, Travian version nhỏ nhất: 2.5

Mọi của cải của đế chế được cất giữ trong Kho bạc. Một Kho bạc chỉ có thể chứa được một cổ vật.

Trong trường hợp để chiếm được cổ vật bạn cần phải phá hủy Kho bạc đang giữ cổ vật và thực hiện tấn công bình thường từ làng của bạn mà đang đặt Kho bạc cấp 10. Cuộc tấn công sẽ thành công (Còn ít nhất một quân tấn công sống sót). Tướng của bạn phải tham gia vào đợt tấn công và phải sống sót là điều kiện cần thiết để bạn chiếm được cổ vật.

Mức độ các thuộc tính phụ thuộc (như phí xây dựng, điểm văn hóa,…) có thể tìm thấy ở đây.

Bảng chi tiết cho việc xây dưng có thể đọc đây đối với máy chủ tốc độ bình thườngđây đối với máy chủ tốc độ x3.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No