Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Tự động hoàn thành

Chế độ tự động hoàn thành cho phép bạn "gõ" tên đầy đủ của 1 làng chỉ với vài phím. Bạn có thể sử dụng chức năng này cho làng của riêng bạn, làng của các thành viên liên minh chung quanh bạn hay các làng xung quanh bạn.

autocomepletionBạn có thể điều chỉnh phần này tại mục Hồ sơ, phần Lựa chọn.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No