Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

05. Kiến trúc sư lành nghề

master_builder1.png


Bạn phải dùng kiến trúc sư lành nghề nếu bạn không có đủ tài nguyên để xây dựng các công trình hoặc công nhân của bạn đang làm nhiệm vụ khác. Kiến trúc sư lành nghề sẽ chờ cho đến khi bạn có đủ tài nguyên hoặc công nhân đã làm xong nhiệm vụ

master_builder2.png


Dòng đầu tiên là nhiệm vụ bình thường, và dòng thứ hai là xây dựng bởi kiến trúc sư lành nghề. Nó sẽ bắt đầu khi nhiệm vụ bình thường được hoàn thành và bạn có đủ tài nguyên cần thiết. Tại thời điểm công trình thực sự bắt đầu xây dựng bởi kiến trúc sư lành nghề thì bạn sẽ bị mất 1 vàng.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No