Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

06. Sơ tán lính trước khi bị tấn công

Tính năng sơ tán là một tính năng miễn phí trong Goldclub. Bạn chỉ có thể sơ tán cho thủ đô của bạn.

evasion


Quân lính sẽ rời đi vào thời điểm bị tấn công vào trở về sau 180 giây. Quân lính chỉ có thể tránh được nếu không có đợt lính nào tới làng trong vòng 10 giây tiếp theo trừ những quân lính trở về do dùng chức năng này. Chức năng này chỉ được áp dụng cho quân lính được huấn luyện ở làng và quân lính tiếp viện ở làng đó sẽ không thể tránh được.

Để kích hoạt chức năng này bạn phải nhấn vào binh trường. Ở phần “Gold club” bạn sẽ tìm thấy lựa  chọn "Thiết lập sơ tán lính " Bạn có thể chọn Kích hoạt sơ tán lính trong làng thủ đô của bạn. Sau đó nhấn "Lưu" để lưu lại thiết lập. Chức năng này chỉ được áp dụng cho quân lính được huấn luyện ở làng và quân lính tiếp viện ở làng đó sẽ không thể tránh được.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No