Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

07. Trade route

Đường giao thương cho phép bạn cài đặt lái buôn đi vào đúng thời điểm bạn chọn mỗi ngày.

traderoute


Để thiết lập đường giao thương, bạn cần đến chợ. Khi bạn có nhiều hơn 1 làng, mục Đường giao thương sẽ xuất hiện. Hình bên trên biểu thị bạn không có đường giao thương nào. Click vào “Tạo đường giao thương” để tạo mới.

traderoute


Sau khi chọn "Tạo mới", bạn sẽ thấy 1 bảng như trên. Tôi sẽ giải thích một tí về các thông tin này:

  • Làng mục tiêu : Đây là làng mà tài nguyên sẽ được chuyển tới. Lưu ý là bạn chỉ có thể gửi tài nguyên đến làng của bạn nếu sử dụng tính năng này.
  • Tài nguyên: Khá là hiển nhiên. Đây là số tài nguyên bạn muốn gửi
  • Thời điểm gửi vào hoặc nhận vào: Đây là lời điểm lái buôn bắt đầu di chuyển hoặc thời điểm sẽ tới làng mục tiêu
  • Số lần di chuyển: Bạn muốn lái buôn đi bao nhiêu lần?
  • Lặp lại mỗi: chuyến giao thương của nhóm lái buôn đó sẽ tự động thực hiện lại mỗi bao nhiêu giờ trong ngày bằng cách chọn trình đơn xổ xuống

Lặp lại sẽ hoạt động như nào:

  • Nếu bạn chọn giao thương bắt đầu gửi vào lúc 04:00, với số lần di chuyển là 2 (tối đa 3 lần) và sau đó chọn "Lặp lại mỗi 4 giờ" và lưu lại
  • Trò chơi sẽ thực hiện những đường giao thương giống nhau vào mỗi thời điểm 04:00, 08:00, 12:00, 16:00, 20:00 và 00:00 giờ (cùng số tài nguyên, làng mục tiêu và số chuyến đi)
  • Bạn cũng có thể chọn "chỉnh sửa" để điều chỉnh thiết lập đường giao thương của bạn bất cứ khi nào bạn muốn, và sau đó hãy nhớ "lưu lại"
traderoute


Sau khi thiết lập, bạn sẽ có thể thấy được nó trong mục Đường giao thương ở chợ. Bạn có thể chọn để kéo dài, xóa hoặc thiết lập lại. Bạn có thể thấy thêm các thông tin như số lượng tài nguyên, thời gian lái buôn bắt đầu đi hoặc thời gian tới đích, số lần sẽ vận chuyển. Bạn có thể chỉnh lại thông số này bất cứ khi nào bạn thấy cần thiết. Trong cột Lái buôn 3x1 có nghĩa là 1 lái buôn di chuyển 3 lần.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No