Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Lò rèn

Smithy

Yêu cầu: Nhà chính cấp 3, Học viện cấp 3, phiên bản tối thiểu Travian : 4

Vũ khí và giáp của binh lính trong làng bạn sẽ mạnh hơn khi được tôi luyện trong Lò Rèn. Tăng cường cấp độ của Lò Rèn, bạn có thể chế tạo ra những vũ khí và giáp tốt hơn, mạnh hơn.

Nâng cấp hoàn thành cho 1 đơn vị lính nào đó trong làng, thì chỉ có tác dụng đối với lính được sinh ra từ làng đó. Điều này có nghĩa là: khi nâng cấp hoàn chỉnh ở làng A, không được tính cho lính đến từ làng B (ví dụ: lính tiếp viện của làng B đến, sẽ không có vũ khí mạnh như lính sinh ra từ làng A)

Điểm thưởng được cộng thêm khi nâng cấp đơn vị nào đó trong lò rèn, được ước tính là 1,5% (hệ số 1.015). Có nghĩa là: sức tấn công và phòng thủ căn bản của loại lính đó, nhân cho 1.015 với số mũ là cấp độ của Lò Rèn

Ví dụ về nâng cấp sức phòng thủ
Lính Pha lăng của người Gauls có sức phòng thủ 40 đối với bộ binh và 50 đối với kỵ binh. Bằng cách nâng cấp trong lò rèn bạn sẽ có kết quả như sau:

Nâng cấp trong lò rèn Infantry defense Cavalry defense
0 40 50
1 40.6 (40*1.015^1) 50.75 (50*1.015^1)
2 41.2 (40*1.015^2) 51.5 (50*1.015^2)
x ? (40*1.015^x) ? (50*1.015^x)

Ví dụ về nâng cấp sức tấn công
Cho ví dụ là Chiến binh tinh nhuệ của Romans có sức tấn công căn bản là 70, khi nâng cấp vũ khí của lính này trong lò rèn, bạn sẽ có được sức mạnh của Chiến binh tinh nhuệ cụ thể như sau

Nâng cấp trong lò rèn
Attack worth
0 70
1 71.1 (70*1.015^1)
2 72.1 (70*1.015^2)
x ? (70*1.015^x)

Mức độ các thuộc tính phụ thuộc (như phí xây dựng, điểm văn hóa,…) có thể tìm thấy ở đây.

Bảng chi tiết cho việc xây dưng có thể đọc đây đối với máy chủ tốc độ bình thườngđây đối với máy chủ tốc độ x3.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No