Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Tường thành (Romans)

City Wall

Yêu cầu: giới hạn cho Romans, Travian version nhỏ nhất: 2.5

Xây Tường Thành là để bảo bảo vệ là của bạn chống lại sự xâm chiếm phá hoại của kẻ thù. Một Tường Thành có cấp độ cao sẽ cho quân đội của bạn điềm thưởng phòng thủ cao hơn. Tường Thành chỉ có thể xây dựng bởi tộc Romans và cho quân đội của bạn điểm thưởng phòng thủ cao nhất, nhưng lại rất dễ dàng bị hủy hoại nhất. Điểm thưởng phòng thủ cho quân đội bởi Tường Thành được tính bằng tỉ lệ phần trăm cụ thể là: (1.03^cấp độ Tường Thành)*100, và bảng liệt kê dưới đây sẽ cho bạn biết là cần bao nhiêu đơn vị Công Thành để có thể phá hủy hoàn toàn 1 Tường Thành ở 1 cấp độ nhất định nào đó.

Ngoài ra điểm phòng thủ cơ bản của làng cũng tăng lên 10 điểm cho mỗi cấp của tường.

Tường Thành chỉ có thể xây dựng trên đường viền màu nâu ở làng của bạn, cạnh con hào bao quanh làng.

Mức độ các thuộc tính phụ thuộc (như phí xây dựng, điểm văn hóa,…) có thể tìm thấy ở đây.

Bảng chi tiết cho việc xây dưng có thể đọc đây đối với máy chủ tốc độ bình thườngđây đối với máy chủ tốc độ x3.

Dữ liệu dưới đây sẽ cho bạn biết là bạn cần bao nhiêu đơn vị Công Thành để hủy diệt Tường Thành. đơn vị Công Thành phải được tồn tại trong trận chiến.

Cấp của tường
Đơn vị công thành cần
1 1
2 2
3 2
4 3
5 4
6 6
7 8
8 10
9 12
10 14
11 17
12 20
13 23
14 27
15 31
16 35
17 39
18 43
19 48
20 53

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No