Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Các chấm màu ở trong bảng thành viên liên minh có

Các chấm màu ở trong bảng thành viên liên minh có ý nghĩa như sau:

- bluemàu xanh=người chơi đang trực tuyến
- greenmàu xanh lá=người chơi đã trực tuyến trong 24h
- yellowmàu vàng= người chơi đã trực tuyến tối đa 3 ngày.
- redmàu đỏ= ngưòi chơi đã trực tuyến tối đa 7 ngày
- greymàu xám= người chơi đã không trực tuyến quá 7 ngày ( không hoạt động)

Trò chơi sẽ tự động xoá khỏi danh sách các acc không hoạt động như trên


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No