Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Đại sứ quán của người chơi nào ảnh hưởng đến số th

Số lượng thành viên phụ thuộc vào cấp bậc Đại sứ quán, vì vậy nếu người sáng lập giữ đại sứ quán cấp cao mà rời khỏi liên minh thì số lượng thành viên trong liên minh giữ được sẽ giảm xuống tương ứng với cấp đại sứ quán của người lãnh đạo sau đó.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No