Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Ảnh hưởng của cổ vật

Cổ vật là những đồ tạo tác từ cổ xưa của người Natar, nó đem tới sức mạnh cho người sở hữu với những quyền năng đặc biệt. (Trong phiên bản Path to Pandora với bản đồ Châu Âu cổ đại, sức mạnh này được gọi là Sức mạnh Cổ đại).

Cổ vật có thể phân chia theo phạm vi tác dụng của chúng lên người sở hữu, bao gồm: Cổ vật có ảnh hưởng phạm vi làng (chỉ trên làng giữ chúng) hoặc Cổ vật có ảnh hưởng phạm vi toàn tài khoản (cho tất cả các làng trong tài khoản của người nắm giữ nó).

Trong hầu hết các trường hợp các Cổ vật nhỏ (thường gọi Cổ vật Đồng) sẽ yêu cầu Kho bạc cấp 10 để nắm giữ và sẽ có tác dụng lên chỉ làng; còn các Cổ vật lớn (gồm có cổ vật Bạc, và Cổ vật Vàng/Cổ vật duy nhất ) sẽ yêu cầu Kho bạc cấp 20 để cất giữ nó.

Vì vậy chúng ta chia thành 3 dạng cổ vật cùng loại:

 •  Vàng : Cổ vật này chỉ có duy nhất và có tác dụng lên tất cả các làng thuộc về tài khoản giữ cổ vật.
 •  Bạc : Cổ vật có tác dụng lên tất cả các làng thuộc về tài khoản giữ cổ vật.
 •  Đồng : Cổ vật chỉ tác dụng lên làng đang giữ nó.

Trên các máy chủ tiêu chuẩn, Cổ vật sẽ xuất hiện vào giai đoạn giữa vòng chơi và ban đầu chúng nằm trên những làng Natar đặc biệt.

Có 2 cách để chiếm lấy Cổ vật:

 • Bạn có thể đánh chiếm với một Tướng đi cùng trận đánh. Xem cách để chiếm Cổ vật  từ làng Natar hoặc từ người chơi khác như thế nào.
  Bạn có thể dùng Tướng để cướp không giới hạn số Cổ vật.
 • Bạn có thể chinh phục không giới hạn số làng đang chứa Cổ vật.

Bạn có thể sở hữu nhiều hơn 3 cổ vật, tuy nhiên cũng chỉ có 3 cổ vật được chiếm lâu nhất là có tác dụng ảnh hưởng lên làng, trong đó chỉ có tối đa 1 cổ vật có tác dụng toàn tài khoản là phát huy tác dụng nếu có nhiều cổ vật loại này.

Điều này có nghĩa là: 

 • Hoặc tối đa 3 cổ vật Đồng được chiếm giữa lâu nhất là phát huy tác dụng
 • Hoặc tối đa 1 cổ vật  Vàng hoặc Bạc, và 2 cổ vật Đồng được chiếm giữa lâu nhất là phát huy tác dụng

Cổ vật Đồng sẽ có tác dụng  mạnh hơn cổ vật Bạc và Vàng ở làng chứa nó. Do đó nếu người chơi có 2 cổ vật Bạc và Đồng với cùng loại hiệu ứng thì làng có chứa cổ vật Đồng sẽ không có tác dụng của cổ vật Bạc có cùng kiểu hiệu ứng (không cộng dồn). Nếu khác hiệu ứng, làng giữ cổ vật Đồng sẽ nhận cả 2 tác dụng từ cổ vật Đồng và cổ vật Bạc.

Cây búa của Hephaistos (tăng độ vững chắc của công trình)

Stronger buildings

Công trình trở nên vững chắc hơn trước sự tấn công của dụng cụ công thành cũng như máy bắn đá. Tuy nhiên nó không có tác dụng đối với Kỳ quan, dù vậy đối với tài khoản có cổ vật Vàng và Bạc vẫn sẽ làm tăng độ vững chắc của công trình được xây dựng trong làng có Kỳ quan.

 • Đồng - Công trình vững chắc hơn gấp 4 lần
 • Bạc - Công trình vững chắc hơn gấp 3 lần
 • Vàng - Công trình vững chắc hơn gấp 5 lần

Cỗ xe của Helios (tăng tốc độ hành quân)

Faster troops

Quân đội di chuyển nhanh hơn.

 • Đồng – Tốc độ di chuyển tăng gấp 2 lần
 • Bạc – Tốc độ di chuyển tăng gấp 1.5 lần
 • Vàng – Tốc độ di chuyển tăng gấp 2 lần

Đôi mắt của Athena (tăng khả năng do thám)

Better spies

Các loại quân do thám sẽ hiệu quả hơn trong việc thám thính cũng như chống lại việc bị do thám. Tất cả những quân do thám ở tại làng/tài khoản cũng như những quân do thám thuộc về làng/tài khoản đang đi do thám làng khác đều chịu ảnh hưởng của cổ vật này. Bạn cũng có thể biết được những loại quân đang tấn công bạn ở trong binh trường, tuy nhiên bạn sẽ không biết số lượng quân.

 • Đồng – Hiệu quả gấp 5 lần
 • Bạc – Hiệu quả gấp 3 lần
 • Vàng – Hiệu quả gấp 10 lần

Bình rượu của Dionysus (giảm lúa tiêu thụ)

Less hungry troops

Quân lính tiêu thụ ít lúa hơn.

 • Đồng - Giảm 50% lúa tiêu thụ
 • Bạc  - Giảm 25% lúa tiêu thụ
 • Vàng  - Giảm 50% lúa tiêu thụ

Ngọn giáo của Ares (tăng tốc độ huấn luyện quân lính)

Faster troop training

Tăng tốc độ huấn luyện lính.

 • Đồng - Giảm 50% thời gian huấn luyện lính
 • Bạc - Giảm 25% thời gian huấn luyện lính
 • Vàng - Giảm 50% thời gian huấn luyện lính

Cánh tay của Hera

Great warehouse or great granary plan

Cho phép xây dựng nhà kho lớn và kho thóc lớn.

Cây cung của Apollo

Cranny + random aim

Cổ vật nâng khả năng chứa của hầm ngầm và khiến cho máy bắn đá của kẻ thù không thể ngắm vào công trình cụ thể. Kỳ quan vấn có thể bị ngắm bắn.

Cuốn sách của bóng đêm

Artefact of the fool

Cổ vật này thay đổi khả năng của nó cứ mỗi 24 giờ, và có thể thay đổi tính năng thành tương tự như những cổ vật khác, ngoại trừ tác dụng như cánh tay để xây Kho hàng và Vựa lúa. Thậm chí mức độ tác dụng của nó có thể thay đổi từ chỉ tác dụng lên làng sở hữu cổ vật đến tác dụng lên tất cả các làng trong tài khoản giữ cổ vật đó cứ mỗi 24 giờ.

Cuốn sách của bóng đêm (chương 1) ngoài khả năng đem đến các năng lực tương tự các cổ vật khác, nó còn có khả năng gây ra năng lực ngược lại với các cổ vật thông thường cho người sở hữu nó . (ví dụ : tốc độ hành quân giảm đi 1,5 hoặc 2 lần so với bình thường). Cuốn sách của bóng đêm (chương 2) chỉ có tác dụng tích cực tuy nhiên năng lực của nó vẫn rất ngẫu nhiên (ví dụ : nó chỉ tăng tốc độ hành quân lên gấp 1,01 lần).

 • Cuốn sách của bóng đêm (chương 1) – Có cả các  năng lực tiêu cực lẫn tính cực.
 • Cuốn sách của bóng đêm (chương 2) – Chỉ có năng lực tích cực.

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No