Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Làm cách nào để cướp cổ vật từ làng Natar?

Bạn phải gửi quân tấn công có tướng đi kèm đến làng Natar có chứa cổ vật và phải giành được chiến thắng. Bạn cũng phải phá hủy kho bạc trong làng đó. Ngoài ra bạn cũng cần phải có kho bạc có cấp độ tương ứng với loại cổ vật mà bạn muốn chiếm. Kho bạc cấp 10 cho cổ vật Đồng (và Bản thảo Xây dựng) và cấp 20 cho cổ vật Bạc và Vàng.

Những cổ vật trong ngôi làng của Natar luôn được lưu giữ trong Kho bạc cấp 20, ngoại trừ Bản thảo xây dựng (bản kế hoạch xây Kỳ quan) được lưu giữ trong Kho bạc cấp 10.

Thông thường làng có cổ vật được phòng thủ rất tốt tuy nhiên chúng là khác nhau trên mỗi máy chủ và tốc độ máy chủ và được thiết lập dựa trên top 100 quân đội tấn công trên máy chủ đó, do đó tốt nhất là bạn sử dụng tính năng trận giả trong binh trường để tính toán số lượng quân và máy bắn đá mà bạn cần để phá hủy kho bạc để có thể cướp cổ vật thành công.

Lưu ý: Những ngôi làng (của Natar hoặc người chơi) chứa cổ vật sẽ không thể bị phá hủy và biến mất khỏi bản đồ cho dù dân số về 0, cho tới khi Cổ vật bị chiếm và lấy đi mất.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No