Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

.Thông tin tổng quát

Có ba nhóm cổ vật chính trong Travian; Vàng, Bạc và Đồng. Cổ vật Đồng chỉ có tác dụng lên làng đang chiếm giữ nó. Cổ vật Bạc có tác dụng lên tất cả các làng thuộc về tài khoản đang chiếm giữ nó. Cổ vật Vàng có tác dụng tương tự cổ vật Bạc nhưng phần thưởng nhiều hơn.

Vào một thời điểm thì mỗi người chơi chỉ được phép có tối đa là ba cổ vật, trong đó chỉ có thể có 1 cổ vật Vàng hoặc Bạc. Người chơi vẫn có thể giữ nhiều hơn 3 cổ vật nhưng chỉ có 3 cổ vật được giữ lâu nhất là có hiệu quả. Để có thể chiếm giữ nhiều hơn 3 cổ vật hoặc chiếm giữ thêm một cổ vật Vàng hoặc Bạc, bạn phải chiếm giữ làng đang có cổ vật đó.

Ngoài ra cổ vật Đồng sẽ có tác dụng  mạnh hơn cổ vật Bạc (nếu cùng tính năng) ở làng chứa nó. Do đó nếu người chơi có 2 cổ vật Bạc và Đồng (cùng tính năng) thì làng có chứa cổ vật Đồng sẽ không chịu tác dụng của cổ vật Bạc.

Cổ vật sẽ xuất hiện ở làng của người Natar và sẽ không được kích hoạt cho đến khi chúng bị chiếm giữ. Để có thể chiếm giữ một cổ vật bạn cần phải có kho bạc cấp 10 nếu là cổ vật Đồng và cấp 20 nếu là cổ vật Bạc hoặc Vàng. Kho bạc giữ cổ vật phải được hủy và bị tấn công bởi quân đội và tướng từ làng có kho bạc đủ yêu cầu. Cổ vật sẽ chỉ hoạt động sau 24 giờ sau khi bị chiếm giữ (bao gồm cả trường hợp bạn tự chiếm cổ vật của mình)

Lưu ý: Một tháng kể từ khi cổ vật xuất hiện, cổ vật nào vẫn còn được người Natar giữ sẽ  không kích hoạt tính năng của nó lên làng hoặc tài khoản của người Natar (Làng Natar không nhận tác dụng của Cổ vật). Tác dụng của cổ vật chỉ có hiệu ứng lên làng và tài khoản của người chơi.

Lưu ý: Những ngôi làng đang chứa Cổ vật không thể bị phá hủy để biến mất khỏi bản đồ cho dù còn 0 dân số, sự bảo vệ này sẽ được gỡ bỏ ngay khi Cổ vật bị di chuyển đi hoặc chiếm mất.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No