Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Bảo vệ tân thủ

Trong Travian bạn sẽ tìm thấy chế độ bảo vệ dành cho người chơi mới, có nghĩa là bạn không thể bị tấn công trong suốt thời gian này, khoảng thời gian tối thiểu là 3 ngày (1 ngày đối với máy chủ tốc độ) đến 14 ngày phụ thuộc vào thời gian máy chủ đã hoạt động vào thời thời điểm bạn kích hoạt tài khoản.

Thời gian bắt đầu bảo vệ sẽ được tính bắt đầu khi bạn nhận được thư của support khi bạn kích hoạt tài khoản của mình.

Bạn có thể tính toán chính xác thời gian bạn được bảo vệ bằng cách lấy căng số ngày từ lúc máy chủ bắt đầu hoạt động đến thời điểm bạn đăng ký cũng như kích hoạt tài khoản của bạn
Nghĩa là: √(thời gian từ khi máy chủ hoạt động đến khi bạn kích hoạt tài khoản) thời gian tối thiểu là 3 ngày (1 ngày trên máy chủ tốc độ) và tối đa là 14 ngày (3 ngày trên máy chủ tốc độ).

Nhưng bạn cũng nên lưu ý là thời gian bảo vệ dành cho tân thủ sẽ tự động mất đi nếu bạn tấn công người chơi khác trước khi thời gian bảo vệ này kết thúc. Tuy nhiên việc tấn công ốc đảo sẽ không hủy thời gian bảo vệ dành cho tân thủ của bạn. Khi bạn thử tấn công người chơi khác trong thời gian bảo vệ dành cho tân thủ, một bảng thông báo sẽ hiện ra cách bảo bạn về việc thời gian bảo vệ dành cho tân thủ của bạn sẽ hết nếu bạn thực hiện hành động này.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No